Овог : Доржсүрэн

Нэр : Алтанхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.