Овог : Доржсүрэн

Нэр : Алтанхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.