Овог : Төртогтох

Нэр : Халтар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.