Овог : Б

Нэр : Амарсанаа

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.