Овог : Б

Нэр : Амарсанаа

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.