Овог : М

Нэр : Золжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.