Овог : Лим

Нэр : Билли

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
1. Женерашин компани Менежер 1982 - 1987
2. София ХХК Гүйцэтгэх захирал 1987 - 1991
3. MCB ХХК Гүйцэтгэх захирал 1991 - 2004
4. Баянгол зочид буудал ХК Гүйцэтгэх захирал 2004 - 2006
5. Баянгол зочид буудал ХК Ерөнхийлөгч 2006 - 0000