Овог : В

Нэр : Отгондэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.