Овог : Н

Нэр : Амарбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.