Овог : Н

Нэр : Амарбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.