Овог : Идэржав

Нэр : Уранбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.