Овог : Идэржав

Нэр : Уранбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.