Овог : Дашдорж

Нэр : Зоригт

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.