Овог : Дашдорж

Нэр : Зоригт

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.