Овог : Мөнхбат

Нэр : Баярцэцэг

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.