Овог : Мөнхбат

Нэр : Баярцэцэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.