Овог : Пүрэвсүрэн

Нэр : Урангоо

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.