Овог : Пүрэвсүрэн

Нэр : Урангоо

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.