Овог : Ч

Нэр : Жигжид

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.