Овог : Ч

Нэр : Жигжид

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.