Овог : Баалайхүү

Нэр : Батбилэг

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.