Овог : Дондовцэрэн

Нэр : Уянгалянхуа

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.