Овог : Дондовцэрэн

Нэр : Уянгалянхуа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.