Овог : Буянтогтох

Нэр : Буянзаяа

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.