Овог : Буянтогтох

Нэр : Буянзаяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.