Овог : Мөнхбаяр

Нэр : Хандармаа

Хүйс : эмэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.