Овог : Мөнхбаяр

Нэр : Хандармаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.