Овог : An

Нэр : Sung Hwa

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.