Овог : An

Нэр : Sung Hwa

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.