Овог : Номбоо

Нэр : Нямжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.