Овог : Номбоо

Нэр : Нямжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.