Овог : Басан

Нэр : Батжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.