Овог : Басан

Нэр : Батжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.