Овог : Дорждэрэм

Нэр : Дуламсүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.