Овог : Дорждэрэм

Нэр : Дуламсүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.