Овог : Баатархүү

Нэр : Болормаа

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.