Овог : Баатархүү

Нэр : Болормаа

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.