Овог : Гантөмөр

Нэр : Түвдэндорж

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.