Овог : Гантөмөр

Нэр : Түвдэндорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.