Овог : Баярсайхан

Нэр : Пүрэвбатаар

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.