• Улаанбаатар хотын даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ц. Чинбат Улаанбаатар хотын даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

М. Энхболд Улаанбаатар хотын даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ц. Чойбат Улаанбаатар хотын даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Итгэл Улаанбаатар хотын даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Амарбаяр Улаанбаатар хотын даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн