• Амар Даатгал ХХК
  • Гүйцэтгэх удирдлага болон эрх бүхий албан тушаалтан
Гүйцэтгэх удирдлага
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Мэдээлэл ороогүй байна.
Эрх бүхий албан тушаалтан
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
П Золзаяа ТУЗ-ийн дарга хамрагдаагүй
Т Тэлмэн ТУЗ- ийн гишүүн хамрагдаагүй
И Шижир ТУЗ- ийн гишүүн хамрагдаагүй
О Мөнгөнчимэг ТУЗ- ийн гишүүн хамрагдаагүй
Л Батхуяг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн хамрагдаагүй
Э Мөнгөнзул ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга хамрагдаагүй