Овог : Зуунай

Нэр : Шагдарсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.