Овог : Цагаач

Нэр : Баатарсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.