Овог : Дамбачүлтэм

Нэр : Байлыхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.