Овог : Ганбаатар

Нэр : Бадамцэрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.