Овог : Г

Нэр : Энхтүвшин

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.