Овог : Эрдмаа

Нэр : Өлзиймандах

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.