Овог : Санжмаа

Нэр : Цэрэнжамц

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.