Овог : Галсан

Нэр : Бэхбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.